Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Hvilke faktorer bestemmer produksjonskapasiteten til det roterende utvinningstårnet?

2023-05-12

Et roterende ekstraksjonstårn er et kjemisk utstyr som brukes til å trekke ut kjemiske stoffer fra en fase til en annen. Den er vanligvis sammensatt av noen få parallelle roterende skiver og noen få stasjonære kamre, med mange ruller på den roterende skiven som brukes til å transportere stoffer mellom de to fasene. Under operasjonen overfører ett løsemiddel stoffet som skal ekstraheres til et annet løsningsmiddel, som vanligvis er vann eller organisk løsningsmiddel. Det er mye brukt i bransjer som kjemi, medisin og mat for å trekke ut og rense kjemiske stoffer.


Produksjonskapasiteten til et roterende utvinningstårn avhenger av flere faktorer som tårnstørrelse, designparametere, høyde etc., og arbeidsforhold. Generelt er produksjonskapasiteten til stort tårnutstyr høyere enn for lite tårnutstyr. I tillegg må de også produseres og designes i henhold til ulike utvinningsprosesser og driftskrav, så produksjonskapasiteten vil også variere tilsvarende. Totalt sett kan produksjonskapasiteten til det roterende utvinningstårnet fleksibelt justeres i henhold til faktiske produksjonsbehov.